Kalkulator BMI

Co jednak oznacza ten skrót i dlaczego poświęca mu się tyle uwagi?

BMI czyli Body Mass Index, stanowi wskaźnik stosowany w przypadku osób dorosłych do oceny stanu odżywiania i określenia względnej masy ciała.

W praktyce BMI obliczamy dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost podniesiony do kwadratu i następnie sprawdzamy czy wynik mieści się w wartościach referencyjnych dla prawidłowej masy ciała.

Twój BMI wynosi

Powered by BMI Calculator

Poziomy BMI:

< 16,0 – wygłodzenie
16,0–16,99 – wychudzenie
17,0–18,49 – niedowaga
18,5–24,99 – wartość prawidłową
25,0–29,99 – nadwagę
30,0–34,99 – I stopień otyłości
35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)